สกุลเงินธนบัตรอัตราซื้อเงินต่างประเทศอัตราขายเงินต่างประเทศ
USD10031.1331.30
5031.0831.30
20-530.9831.30
130.5331.30
EUR500-10037.1537.35
5037.1037.35
20-537.0537.35
GBP5042.7543.00
20-542.6543.00
CHF1000-1033.6033.85
AUD100-523.9024.10
JPY10000-10000.28550.2875
MYR100-507.4707.540
20-107.2707.540
5-16.0007.540
SGD100023.4023.60
100-223.0023.60
HKD1000-103.9804.030
CAD100-524.6524.90
DKK1000-504.9505.010
NOK1000-503.6503.710
SEK1000-203.6203.680
TWD1000-1001.03001.0600
KRW50000-100000.02700.0277
5000-10000.02000.0277
CNY1004.7304.780
50-104.4304.780
5-13.8004.780
PHP1000-100.62000.6600
NZD100-522.1522.35
ZAR200-101.82001.9600
VND (:1000)500000-100001.270001.34000
INR5000.37500.4350
2000-100.37000.4350
IDR (:1000)10000-10002.100002.19000
SAR500-18.0508.350
AED1000-58.2508.550
RUB5000-100.34500.4100
QAR500-10.00000.0000
OMR50-178.0080.00
BHD20-180.0082.00
KWD20-199.00101.00
MOP1000-103.5403.730
BND1000-122.5023.20
TRY200-53.5004.000
MMK10000-1000.01740.0215
LAK100000-5000.00000.0000
JOD50-131.4037.00
NPR1000-500.03500.2300
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
โทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก่อนทำธุรกรรมได้ที่ 0846685131
ไลน์ แลกเงิน line