สกุลเงินธนบัตรอัตราซื้อเงินต่างประเทศอัตราขายเงินต่างประเทศ
USD10031.0731.20
5031.0231.20
20-530.9231.20
130.4731.20
EUR500-10037.6037.80
5037.5537.80
20-537.5037.80
GBP5043.7043.90
20-543.6043.90
CHF1000-1034.4534.65
AUD100-523.7523.95
JPY10000-10000.28200.2835
MYR100-507.4807.550
20-107.2807.550
5-16.0007.550
SGD100023.7023.95
100-223.3023.95
HKD1000-103.9704.020
CAD100-525.4025.65
DKK1000-505.0105.070
NOK1000-503.6803.740
SEK1000-203.6803.740
TWD1000-1001.05001.0800
KRW50000-100000.02700.0277
5000-10000.02000.0277
CNY1004.8104.860
50-104.5104.860
5-13.8004.860
PHP1000-100.61500.6500
NZD100-522.0522.30
ZAR200-101.99002.070
VND (:1000)500000-100001.320001.38500
INR5000.40500.4500
2000-100.40000.4500
IDR (:1000)10000-10002.120002.21000
SAR500-18.0508.300
AED1000-58.2008.500
RUB5000-100.38000.4250
QAR500-10.00000.0000
OMR50-178.3080.30
BHD20-180.0082.00
KWD20-1100.00102.00
MOP1000-103.6203.800
BND1000-123.2523.60
TRY200-53.4004.000
MMK10000-1000.01840.0215
LAK100000-5000.00000.0000
JOD50-133.4038.00
NPR1000-500.05000.2300
อัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
โทรสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศก่อนทำธุรกรรมได้ที่ 0846685131
ไลน์ แลกเงิน line